Yetenekler

Yönetme, İzleme, Denetleme, Raporlama
LiderAhenk; kurumsal bazda bilgisayar ve kullanıcılarını belirlenen kurumsal politikalar çerçevesinde yönetir, izler, denetler ve durumu anlık ve dönemsel olarak raporlar. Tüm sistemin işleyişi bir yönetim konsolu üzerinden basit, anlaşılır ve kolay kullanılır şekilde izlenip, denetlenip, yönetilir. Yönetim tek merkezden yapılabileceği gibi, organizasyonel ya da işlevsel olarak istenilen biçimde dağıtılabilir.

LDAP Mimarisi
LiderAhenk; tüm bilişim sistemlerini ve kullanıcıları kurumsal organizasyon yapısına göre LDAP üzerinde tanımlar. Mevcut LDAP sistemleri ile veri alışverişi yapabilir. Kullanıcıların tüm yetki ve rolleri eksiksiz olarak LDAP üzerinde tanımlanabilir. Sistemlerin ve kullanıcıların yönetimi için başka bir LDAP sistemine gerek bırakmaz.

Yapılandırma Yönetimi
LiderAhenk; kurumsal politikalar doğrultusunda merkezi olarak tarayıcı, ateş duvarı, antivirüs, vekil sunucu vb. uygulamaların özelliklerini düzenleyip, değiştirebilir.

Uygulama Yönetimi
LiderAhenk; kurumsal bazda kullanılan kritik uygulamaları uzaktan kurar, günceller ya da kaldırabilir. Uygulamaların sistem kaynaklarını kullanımını sınırlandırabilir. Uygulamaların kullanım istatistiğini tutar.

Günce (Log) Takibi
LiderAhenk; sistemlerden, uygulamalardan ve kullanıcı oturumlarından gelen günce kayıtlarını birleşik ve sorgulanabilir biçimde Lider veri tabanında tutar ve temel raporlar sağlar.

Bilgi Güvenliği
LiderAhenk; çeşitli eklentiler ile sistem üzerindeki çevre birimlerinin (USB, Optik Sürücü vb.) yönetimini sağlar. Ateş duvarı ve antivirüs eklentileri ile de kullanıcıların ağ üzerindeki erişim güvenliğini denetler ve düzenler.

Kaynak kullanımı ve Envanter Yönetimi
LiderAhenk; bilgisayar sistemlerinin kullanım ömrü boyunca performansını, fonksiyonel ve fiziksel özelliklerini, tasarım ve operasyonel bilgilerle birlikte sürekli izler ve raporlar.

Bildirim Yönetimi
LiderAhenk; sistemin CPU, RAM ve DISK gibi temel kaynaklarının kritik kullanım eşikleri geçildiğinde uyarı bildirimi üretir.